... zajišťujeme kurzy a vzdělávání pracovníků v železniční dopravě

Školící středisko CZ Logistics, s.r.o.

V roce 2012 došlo v naší firmě k dalšímu kvalitativnímu posunu v rámci železniční dopravy. Bylo nám Drážním úřadem ČR uděleno Osvědčení o akreditaci školícího střediska a tak se naše společnost zařadila mezi 3 akreditovaná školící střediska v ČR, která mají oprávnění cvičit a školit osoby, pracující v železniční oblasti.


Akreditace byla udělena na základě splnění podmínek ...

... Evropského parlamentu a Rady Evropy, Zákona o drahách. a prováděcí vyhlášky MD č.16/2012Sb. Tento legislativní rámec je závazný pro podniky v železniční dopravě v zemích Evropského společenství.


Pro společnosti operující v oblasti železniční dopravy jde o možnost rozšíření výběru o školící středisko s kvalitním zázemím společnosti vyrábějící a opravující hnací vozidla.

V praxi to znamená, že kromě teoretické přípravy je v našem středisku zařazena i část školení technická - praktická , kdy se na jednotlivých pracovištích v CZ LOKO, a.s., mohou absolventi školení v praxi, reálně seznámit s jednotlivými komponenty a technologií hnacích vozidel. Toto je zcela nesporná výhoda oproti ostatním školícím střediskům.


Pro naše zákazníky je připraven tým velmi kvalitních lektorů s dlouholetou praxi v oblasti řízení a provozu železniční dopravy , tak i oblasti železničního opravárenství. Školení strojvedoucích jsou ze všeobecné odborné znalosti, odborné znalosti kolejových vozidel pro elektrická hnací vozidla "E", motorová hnací vozidla "M", speciální hnací vozidla "SV" a odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s přílohou IV, V a VI směrnice 2007/59/ES.


Podle požadavků našich zákazníků, jsme schopni zajistit také školení posunovačů, vedoucích posunu a vozmistrů, dále pak školení a zkoušku pro zjednodušenou dopravu včetně příslušného prováděcího nařízení, stejně tak školení a zkoušku pro pohraniční provoz.

Kapacita školícího střediska je až 40 účastníků v jednom kurzu. Po dobu školení jsme schopni zajistit stravování v závodní jídelně CZ LOKO a případně i ubytování.

V současnosti nabízíme následující kurzy:

  • Kurz strojvedoucích pro obsluhu hnacích vozidel kategorie M, E a SV
  • Kurz pro rozšíření kvalifikace strojvedoucích // doplňková zkouška podle §16 vyhl. 101/1995
  • Kurz strojvedoucích pro vykonání rozdílové zkoušky
  • Periodické školení strojvedoucích, vedoucích posunu a dalších zaměstnanců, pracujících v železniční dopravě
  • Kurz obsluhy a řízení lanových drah
  • Kurz obsluhy a řízení jiné řady lokomotivy nebo jiného drážního vozidla
  • Školení zaměstnanců, pracujících na železničních vlečce
  • Školení drážní legislativy // zákon o drahách 266/1994 Sb. a souvisejících vyhlášek
  • Školení revizních techniků UTZ // tlakové, elektro

Aktuální kurzy

V současnosti nepřipravujeme žádný kurz

  • Pro více informací nebo cenovou kalkulaci nás kontaktujte na skoleni@czlog.cz.