O naší společnosti ...

Historie a profil firmy

photoČinnosti, týkající se dopravních služeb byly nejdříve rozvíjeny pouze v rámci bývalého HOLDINGU ČMKS, a to od poloviny roku 1997, kdy tato činnost byla zajišťována v rámci tehdejší společnosti ČMKS holding, a.s., nyní CZ LOKO, a.s. Od počátku převažovala orientace na železniční spedici a přepravu kusových zásilek. Postupně se přidaly nejen vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní doprava, ale i zajišťování kontejnerových a leteckých doprav. Za účelem potřeb naší mateřské firmy CZ LOKO, a.s. jsme se v roce 2007 stali soukromými dopravci na celostátních a regionálních železničních tratích, kdy zajišťujeme zkušební jízdy a přepravy hnacích vozidel pro potřeby její výroby.

V polovině roku 2012 splnila naše firma všechny podmínky pro získání akreditace pro školící středisko, v kterém nabízíme klientům školení a výcvik nových strojvedoucích a dalších zaměstnanců, pracujících v železničním prostředí.

Náš zákazník musí cítít naši podporu a musí se na nás bez obav spolehnout ....

Svým klientům nabízíme podporu jejich podnikání, a to pomocí komplexníxh logistických řešení, které jsou každému zákazníkovi poskytovány na míru tak, aby se mohl plně věnovat svému oboru. Nabízíme tak širokou škálu služeb od zajištění všech dostupných typů přeprav až po související služby, bez kterých by dnešní logistika nemohla správně fungova. Poskytovaná kvalita služeb a spokojenost dosavadních klientů je doložena stálým růstem počtu nových zákazníků.

Železniční vlečky
 • Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečkách
 • Stavební činnost na vlečkách
Železniční přeprava
 • Přeprava železničních vozových zásilek
 • Provozování drážní dopravy na celostátních a regionálních tratích
Silniční přeprava
 • Silniční nákladní přeprava, vnitrostátní i mezinárodní
 • Přeprava kusových zásilek v rámci ČR, Evropy i celého světa
 • Zasilatelská a poradenská činnost
Námořní a kobinovaná přeprava
 • Zajištění kontejnerové kobinované přepravy
Související služby
 • Sledování zásilek po celé trase
 • Pojištění zásilek
 • Zajištění celních operací
 • Skladování a kompletace zásilek

Volná místa

V současné době nenabízíme žádné volné místo.

   
   

Základní údaje o firmě

Název firmy

CZ Logistics, s.r.o.

Právní forma

Společnost ručením omezeným

Sídlo firmy

Semanínská 580, CZ 560 02 Česká Třebová

IČ / DIČ

62957937 / CZ 62957937

Obchodní rejstřík

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22652.

Výpis z OŘ http://obchodnirejstrik.cz/cz-logistics-s-r-o-62957937/

 

Rejstřík doplňkových osvědčení CZL

Rejsřík doplňkových osvědčení strojvedoucích CZ Logistics, s.r.o. (pouze pro účely Drážního úřadu ČR)

 

 

Rejstřík neveřejných vleček CZL

Rejsřík neveřejných vleček s úředním povolením CZ Logistics, s.r.o. (pouze pro účely Drážního úřadu ČR)